900 Mbit/s = povinná výbava

pro každého hráče!

Internet

Mbit/s

Internet + TV

kombinace od

Televize

programů