Pro média

Vize

Pracujeme na tom, aby elektronické komunikace byly nejefektivnějším prostředkem komunikace české společnosti.

Poslání

  • Svou činností budujeme elektronické komunikační prostředí.
  • Edukace a následná promyšlenost řešení je základem dobrého výsledku.
  • Pro naše zákazníky jsme jistým a spolehlivým partnerem v nepřehledném podnikatelském prostředí.
  • Jsme a budeme česká společnost se sídlem v Ústí nad Labem.

Podporujeme vzdělávání

Poskytování přístupu k informacím, je naším posláním. Vzdělávání bez informací není možné a tedy podpora vzdělávání je směrem, který je nám z podstaty určen. Pro naplňování naší vize je dalším logickým krokem pomáhat se schopností efektivně s informací pracovat, což je oblast se kterou máme bohaté zkušenosti a znalosti, které v rámci této podpory nabízíme.

Příkladů aktivní spolupráce naší společnosti se školami je opravdu mnoho, pro ilustraci můžeme uvést následující případy.

Prvním příkladem naší úspěšné spolupráce může být Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem, kde aktivně spolupracujeme na rozvoji ICT prostředí, aktivně se podílíme na výuce studentů, primárně jejich získávání praktických zkušeností. V rámci naší činnosti byla v minulosti vybudována lokální Cisco Networking Akademie pro vzdělávání mladých profesionálů v oblasti počítačových sítí.

Druhým příkladem je Základní škola v Chabařovicích, kde jsme kromě konektivity a vybudované počítačové sítě, zřídili pro žáky i učitele Wi-Fi připojení, spolupracovali při návrhu a realizaci PC učebny, a zároveň jsme pomohli s konceptem začlenění ICT infrastruktury do prostředí školy.

Jsme otevření všem zájemcům z řad škol, institucí a sdružení, kde může být naše pomoc prospěšná.

Ano naše podpora není nezištná pro skutečnost, že míra vzdělanosti je nezbytným předpokladem pro naplnění naší vize a přispívá k našemu růstu.

Podporujeme životní prostření

Jsme společností, která pro poskytování svých služeb potřebuje budovat komunikační sítě. To se v mnoha případech neobejde bez rozkopaných chodníků či komunikací, které jistě nikoho netěší. Je tedy naší přirozenou snahou spolupodílet se na aktivitách, které zpříjemňují život lidem v našem městě. Bezesporu sem patří i naše zoologická zahrada, kterou podporujeme v rámci nadačního fondu FOLIVORA nebo v rámci adopčního programu, kde jsme si vybrali k adopci Geparda štíhlého i pro skutečnost, že k sobě tak nějak patříme. To proto, že gepard je nejrychlejší zvíře na naší planetě a my poskytovatel nejrychlejšího přístupu k internetu v regionu severních Čech.

Chceme však přispívat větší měrou a nikoli jen symbolicky. Proto připravujeme projekt na zvýšení bezpečnosti dětských hřišť, kde vidíme naši příležitost spolupodílet se na vybudování přípojných bodů k síti Internetu a tím zajistit využitelnost služeb, které se tím nabízí.

Jsme otevření novým nápadům a myšlenkám, kde by naše spoluúčast přinášela obecný prospěch. Případné partnery tímto vyzýváme k možné spolupráci. Neváhejte nás kontaktovat.

Podporujeme sport v našem městě

Pro uzavření okruhu našich činností, kde se snažíme podporovat a pomáhat, jsme vybrali podporu sportu v našem městě. Jako i v předchozích případech má sport své logické místo v našem působení. Žijeme ve světě sdílených informací a každý by rád měl tu možnost podělit se v okruhu svých přátel, rodiny a známých o své zážitky, které právě prožívá. Sportovní události patří bezesporu právě k těmto zážitkům a našim cílem je tuto možnost zajistit.

Sport podporujeme i pro skutečnost, že ať pasivní či aktivní sport je nedílnou součástí života každého z nás a to přímo či nepřímo. Internet nám dává možnost sdílet sportovní okamžiky, ale zároveň je i zlodějem času, který by v mnoha případech bylo vhodnější sportu věnovat. A to platí především pro naše děti.

Příkladem naší podpory může být HC Slovan Ústí nad Labem, kde našim hokejistům zajišťujeme přístup k internetu a staráme se o jejich počítačovou síť. Spolupodílíme se také na zvýšení bezpečnosti diváků a připravujeme studii pro zpřístupnění internetu pro všechny návštěvníky zimního stadionu.

Druhým příkladem pak SLUNETA, kde pro začátek naší spolupráce zajišťujeme připojení k internetu pro zahraniční hráče klubu, aby i oni měli tu možnost se spojit se svou rodinou a přáteli, kteří jsou někdy i stovky kilometrů daleko.

Nabízíme možnou spolupráci všem sportovním klubům a oddílům v Ústí nad Labem. Věříme, že se nám v mnoha případech podaří najít oblast, kde budeme schopni nabídnout naši pomoc.

Kontakty pro média

Adresa

budova TETA s.r.o.
Klíšská 977/77
Ústí nad Labem

E-mail

media@teta.eu

Telefon

+420 478 571 100