Nejčastější dotazy

Technické dotazy

Zapojení CA modulu do TV
Kartu vložíme do CA modulu čipem vzhůru.
CA modul opatrně vložíme do televize obrázkem směrem ke zdi.
Poté můžete spustit automatické ladění na televizi.
Připojení routeru
Zapojte Wi-Fi router do elektrické zásuvky a zapněte jej.
Propojte internetovou zásuvku s Wi-Fi routerem - kabel zapojte do modrého portu (označen WAN).
Po cca 1 minutě Wi-Fi router začne vysílat Wi-Fi signál.
Zobrazte na počítači dostupné sítě a nejděte tu Vaší (např. tetanet.cz_1234).
Zadejte heslo ze štítku, který je přiložen k Vašemu Wi-Fi routeru (např. abcd12efgh).
Po zadání hesla Vám systém napíše připojeno, zabezpečeno.
Nejde internet
Při nefunkčním internetu restartujte (vypnutí/zapnutí) notebook/PC/Wi-Fi router.
Neresetujte Váš Wi-Fi router do továrního nastavení.
Pokud nepomůže restart Wi-Fi routeru, tak jej odpojte od sítě vyndáním síťového kabelu.
Zapojte síťový kabel přímo do PC/notebooku, druhý konec do internetové zásuvky a vyzkoušejte.
V případě, že je internet dostupný, je nějaký problém s Wi-Fi routerem.

Obchodní dotazy

Jak funguje úvazek/akční nabídka?
Většina zákazníků u nás preferuje smlouvu s úvazkem na 1 rok, protože je cenově výhodnější. Výhodou je, že tuto nižší cenu můžete čerpat opakovaně každý rok. Nicméně, pokud budete mít zájem, můžete s námi sjednat i smlouvu, která bude na dobu neurčitou a lze tak podat výpověď kdykoliv.
Nezmění se mi v průběhu cena?
Nezmění, cena je neměnná po dobu závazku.
Jak mohu odstoupit od smlouvy?
V případě, že budete chtít zrušit dodávku služeb, bude potřeba tuto skutečnost oznámit buď písemně, osobně nebo emailem nejpozději do 20. dne v měsíci, abychom byli schopni Váš požadavek zpracovat a služby ukončit k poslednímu dni měsíce, kdy jste podali výpověď.
Jsou služby nějak omezeny?
Hlavním omezením služby je to, že protože jsou určeny pro domácí použití, je smluvně zakázáno poskytovat připojení k internetu i kabelové TV dalším osobám.

Žádná další výrazná omezení funkčnosti aplikována nejsou.